Zalew Kaliningradzki

 
 
Wzmorje (Взморье)

Przystań leżąca przy Kanale Kaliningradzkim. Basen przystani znajduje się około 800 m na północ od rynny kanału. Do przystani prowadzi nabieżnik 10,5° głębokość na podejściu 2,5 - 3,0 m przy nabrzeżach 2,0 - 2,5 m. W osi nabieżnika, po przeciwnej stronie, jest przejście w przerwie między obwałowaniami kanału. Przejście, dostępne dla jednostek o zanurzeniu do 1,5 m, wyprowadza na wody wschodniej części zalewu. Osiedle, mała osada rybacka, ma podmiejskie połączenia autobusowe z Kaliningradem.

Krasnofłotskoje (Краснофлотское)

Przystań rybacka znajduje się w południowo - zachodniej części Zalewu Kaliningradzkiego, na jego południowo - wschodnim brzegu, pobliżu przygranicznego miasta Mamonowo. Jest to jedyny port w tej części zalewu, z racji wyposażenia stanowiący dobre miejsce schronienia. Podejście do przystani od boi podejściowej kursem 166° wyznaczanym przez nabieżnik. Port, ochraniany od wschodu i zachodu falochronami, tworzą dwa baseny: zachodni, głęboki na 2,0 - 3,0 m i południowy, płytki, dostępny tylko dla małych jednostek. Przystań należy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej Kołchoz rybacki „Za ojczyznę”. Łączna powierzchnia wynosi 2,52 ha. Znajdują się tu warsztaty mechaniczne, magazyny, pirs o długości 35,0 metrów i linia cumownicza o długości 20,0 metrów. Ponadto mieści się tu również Stacja Ratownicza Państwowej Inspekcji ds. Małych Jednostek Pływających w Obwodzie Kaliningradzkim (PIMJP Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych) oraz Morski posterunek hydrometeorologiczny „Krasnofłotskoje”.

Uszakowo (Ушаково)

Przystań rybacka, która znajduje się w ujściu rzeki Prochładnaja, wpadającej do wschodniej części Zalewu Kaliningradzkiego. Przystań nie oferuje dobrych warunków postoju, ale może być traktowana jako miejsce schronienia na wypadek sztormu. Podejście do przystani wąskim pogłębionym kanałem, w nabieżniku 143,5°. Dobrym punktem orientacyjnym jest wysoka wieża kościoła w osiedlu. Przystań zlokalizowana jest w korycie rzeki i w niewielkim basenie. Głębokości na podejściu i przy częściowo umocnionych nabrzeżach niskie, w granicach 1,0 - 1,5 m.

Primorsk (Приморск)

Port leży u ujścia rzeki Primorskaja. Wejście do portu chronione jest przez dwa falochrony. Głębokości wahają się od 2 do 4 m. Port nie jest używany do nawigacji rekreacyjnej.

Zatoka Primorska (Приморская бухта)

Między miastami Bałtyjsk i Swietłyj znajdują się 3 prywatne kryte pochylnie dla łodzi motorowych i kutrów, jednakże nie przewidziano w nich miejsc dla jednostek. Akwen zamknięty dla żeglugi turystycznej.

Bałtyjsk (Балтийск)

Port leżący naprzeciw przystani głównego punktu kontroli, dostępny jest tylko za zgodą straży granicznej lub policji. Po uzyskaniu zgody można cumować przy Urzędzie Celnym, gdzie należy zgłosić swoje przybycie. Ponadto na Mierzei Wiślanej położony jest port z lotniskiem. Obiekt posiada głębokość od 2 m do 3,5 m, przy linii brzegowej 0,3 do 0,5 m. Od wschodu port jest zabezpieczony zniszczonym pomostem żelazobetonowym. Chroni on przed zachodnimi i północnymi wiatrami. Przy silnych wiatrach południowo-wschodnich w porcie dają się zaobserwować fale do 1 metra. Obecnie port nie jest wyposażony. Na jego terenie w Bałtyjsku mieści się Dziecięco-Młodzieżowa Szkoła Sportowa w klasie żeglarstwa i wioślarstwa. Akwen portu jest własnością federalną (Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej). Obiekty brzegowe (hangary) należą do prywatnego właściciela.

Kaliningrad

Port leży w ujściu rzeki Pregoły. Baseny i tereny portowe zajmują jej południowo - wschodnie brzegi. Kanałem głębokowodnym (Kaliningradskij Morskoj Kanal), którego końcowy odcinek to skanalizowana rzeka, dopływają tu statki pełnomorskie.

Miejsca do cumowania jednostek:
- Jacht klub „Ost-West” (dawna sekcja Żeglarska 93-go klubu sportowego Floty Bałtyckiej), ulokowany w Kaliningradzie (bulwar Piotra Wielkiego 1). Funkcjonuje jako letni postój, zimą – miejsce przechowywania jachtów na brzegu. Pojemność – 30 miejsc. Brak urządzeń i wyposażenia (wyjątek - dostęp do eklektryczności);
- Jacht klub „Galeon” nad rzeką Nowa Pregoła;
- Jacht klub „Szturman”, który znajduje się na północnym brzegu w zakolu rzeki, nieco poniżej miejsca, gdzie jej nurt przedziela wyspa Kosse, obiekt posiada 10 miejsc cumowniczych;
- Kaliningradzki Morski Port Handlowy (KMPH). Na postój jachtów jest przeznaczony pomost nr 3 w przystani „Wolnaja”. Jest toaleta, prysznic i woda pitna.

Przystań Kaliningradzkiego Jachtklubu

Położona na osiedlu Szossejnoje i znajduje się na południowym brzegu wschodniej części Zalewu Kaliningradzkiego. Podejście do przystani należy rozpocząć od boi nr „15”, płynąć kursem ok. 115° do osi prowadzącego do przystani nabieżnika, dalej w linii nabieżnika (kursem 143°). Obiekty klubu zlokalizowane są na przylądku wychodzącym w wody zalewu, keja znajduje się na jego wschodnim brzegu. Głębokość przy kei wynosi ponad 2,0 m. W basenie przystani, który tworzy odcięta wysepka i mielizna z zatoczką, jest głębiej. W klubie jest woda, prąd 220 V i 380 V oraz telefon. Można skorzystać z toalet, prysznica i sauny a także warsztatu. Jachtklub oferuje także usługi noclegowe. Możliwe jest również tankowanie, remont żagli i wyposażenia jachtów.

FishBoat

Marina dla miejscowych armatorów jachtów motorowych, w pobliżu Muzeum Mórz i Oceanów. Wyposażona y-bomy, dźwig i warsztat. Dodatkowo dostęp do prądu i wody.

Swietłyj (Светлый)

Przystań pasażerska leży na północnym brzegu Kaliningradzkiego Kanału Morskiego, bezpośrednio przy miejskim bulwarze. Do centrum miasta 0,5 km. Stamtąd dobre połączenia z Kaliningradem. Jachty mogą zatrzymać się na krótko przy terminalu wybudowanym dla obsługi statków i wodolotów przypływających z polskich portów. Długość linii cumowniczej – 30 metrów a głębokość do 2 metrów. W budynku terminalu WC, woda i telefon Ze względu na ruch statków w kanale, cumowanie tu jest mało bezpieczne. Możliwy jedynie krótkotrwały postój. Przy wschodnim krańcu bulwaru miejskiego mieści się baza klubu wioślarskiego miasta Swietłyj. Głębokość przy nabrzeżu do 0,5 m.

Wody wewnętrzne

Ogólne zasady pływania po wewnętrznych szlakach wodnych Federacji Rosyjskiej zostały zatwierdzone Zarządzeniem Ministerstwa Transportu FR (FR - Federacja Rosyjska) nr 129 z dnia 14 października 2002 roku. Nadzór nad przestrzeganiem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji statków na wewnętrznych szlakach wodnych obwodu kaliningradzkiego wykonuje Kaliningradzki Oddział Liniowy Państwowej Inspekcji Żeglugi Śródlądowej w Basenie Północno-Zachodnim.

Obecnie dla jachtów żaglowo - motorowych są otwarte następujące porty:
- Port Bałtyjsk – kontrola graniczna i celna dokonywana jest w Porcie Handlowym (wcześniejszy basen nr 3). Miasto oraz port są zamknięte dla jachtów państw obcych. Można dostać specjalne pozwolenie za pośrednictwem Bałtyckiego Stowarzyszenia Żeglarskiego lub Kaliningradzkiej Federacji Żeglarstwa.

- Port Kaliningrad – jest otwarty dla statków należących do innych państw. Szlak prowadzi przez port w Bałtyjsku i dalej: - dla jachtów o zanurzeniu ponad 2 m: przez Kaliningradzki Kanał Morski; - dla jachtów o zanurzeniu mniejszym niż 2 m: albo torem wodnym „Awos’” do wyspy Nasypnoj albo przez Kaliningradzki Kanał Morski do Zatoki Primorskiej, a następnie Zalewem Kaliningradzkim do Kaliningradu. W obwodzie kaliningradzkim obowiązuje zakaz pływania po wewnętrznych szlakach wodnych dla statków pod obcą banderą poza Zalewem Kaliningradzkim i Kaliningradzkim Kanałem Morskim.

Procedury graniczne:

Podpisana z Rosjanami umowa o małym ruchu granicznym dotyczy tylko przejść lądowych, w związku z czym, cały ruch po wodzie wymaga konsularnej obsługi wizowej. Wizę można uzyskać dysponując zaproszeniem, które wystawiane jest przez Obwodową Federację Żeglarską w Kaliningradzie.
Na Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej od lat podpisywane są porozumienia o współpracy pomiędzy klubami, związkami żeglarskimi w Polsce i ich odpowiednikami w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Na bazie tych porozumień wystawianie są wzajemne zaproszenia na udział w organizowanych przez związki i kluby imprezach żeglarskich.

Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:


1. oryginał zaproszenia (za pośrednictwem Jachtklubu),
2. wniosek wizowy (wypełniając wniosek należy określić miejsce doręczenia wniosku konsulat lub centrum wizowe),
3. zdjęcie (format paszportowy),
4. ważny paszport - przynajmniej 180 dni dłużej niż ważność wizy o którą się ubiega,
5. ksero poprzedniej wizy wizy z widocznymi pieczątkami świadczącymi o jej wykorzystaniu,
6. zaświadczenie o przynależności klubowej lub ksero dokumentu żeglarskiego,
7. kalendarz polskich imprez żeglarskich (okręgowych i klubowych),
8. kalendarz rosyjskich imprez (okręgowych i klubowych).
9. ubezpieczenie ważne na okres pobytu w FR w przypadku wiz jednokrotnych i dwukrotnych, ważne na pierwszy wjazd w przypadku wiz wielokrotnych.

Odprawa graniczna:
Po wpłynięciu na Zalew Kaliningradzki należy zgłosić się do Bałtijsk Traffic, który pracuje na kanale 74. Następnie należy poinformować służby graniczne i administrację portu o pozycji jachtu i czasie jaki jest niezbędny do dopłynięcia do portu w Bałtijsku, który jest jedynym morskim przejściem granicznym w obwodzie kaliningradzkim. Bezpośrednio przed wejściem do Bałtijska należy zgłosić się powtórnie przez radio, aby uzyskać zgodę na wejście do portu. Odprawa graniczna odbywa się basenie nr 3. Pamiętać należy, że do samego Bałtijska nawet nie ma możliwości dopłynięcia. Miasto z uwagi na swój wojskowy charakter jest nadal dla jachtów turystycznych i sportowych zamknięte.

Dokumenty niezbędne do odprawy granicznej:
Należy wykonać przed wypłynięciem w rejs kserokopie dokumentów jachtu i paszportów załogi. Najlepiej w trzech egzemplarzach na wejście i trzech egzemplarzach na wyjście, ponieważ kontrola odbywa się przez przedstawicieli aż trzech służb granicznych i wszyscy wymagają kopie dokumentów. Poza tym usprawnia to oprawę a czas zdecydowanie się skraca. Jeżeli płyniemy na jachcie czarterowanym to warto mieć pełnomocnictwo właściciela (skopiowane odpowiednią ilość razy) upoważniające do prowadzenia jachtu.

Tranzyt:
W ruchu tranzytowym z Polski do Polski nie jest wymagana wiza. Zamiar takiego przekroczenia granicy zgłosić trzeba rosyjskim służbom granicznym dwa tygodnie wcześniej. Nie wchodzi więc w rachubę pomysł przepłynięcia z Fromborka do Gdańska bez wcześniejszego dopełnienia tych formalności.

Szczegółowych informacji udzielają:
Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski i Elbląski Jachtklub tel. 55 232 67 20, fax 55 236 19 60 e-mail: eozz.elblag@onet.pl lub biuro@jachtklub.elblag.pl
 

WSTEP

1

Część I. Odkrywamy Pętlę Żuławską

2

Pętlowe opowieści – czyli karta z historii

3

Harmonia – klucz do odczytania żuławskich krajobrazów

4

Architektura – kraina domów podcieniowych i zabytków hydrotechniki

5

Część II. Trasy żeglugowe Pętli Żuławskiej - pływamy i zwiedzamy

6

Wisła

7

Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Motława Gdańska

12

Szkarpawa

14

Wisła Królewiecka

16

Rzeka Elbląg i Kanał Jagielloński

18

Nogat

20

Wielka Święta – Tuga

24

Zalew Wiślany

26

Pasłęka i Kanał Pasłęki

29

Zalew Kaliningradzki

30

Część III. Żeglarskie abecadło - zanim wypłyniesz na Pętlę Żuławską

32

Proponowane trasy wycieczek - I. Wielka Pętla Żuławska

33

II. Mała Pętla Żuławska

34

III. Do stolicy Żuław Wiślanych

35

IV. Z Gdańska na Zalew Wiślany

36

V. Wisłą do Gdańska

37

VI. Wokół Zalewu Wiślanego

38

Informator

39

Porady kapitańskie

40

Znaki żeglugowe

41

Znaki żeglugowe

42

Część IV. Baza żeglarska Pętli Żuławskiej

43

Pomosty cumownicze w Tczewie

44

Przystań żeglarsko – pasażerska w Tczewie

45

Port w Świbnie

46

Przystań rybacka w Mikoszewie

47

Przystań w Błotniku

48

Przystań Tęcza w Wiślince

49

Stanica Wodna w Wiślince

50a

Jacht Klub Morski Neptun - Górki Zachodnie

50

Marina Delphia Yachts - Górki Zachodnie

51

Przystań Górki Zachodnie (YK Stoczni Gdańskiej)

52

Jacht Klub im. Conrada

53

Akademicki Klub Morski - Górki Zachodnie

54

AZS Cosa - Górki Zachodnie

55

Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

56

Przystań Jachtowa Gdański Klub Morski LOK

57

Przystań żeglarska przy ul. „Tamka”

58

Przystań jachtowa Stewa

59

Przystań Yacht Klub Północny

60

Przystań WOPR Gdańsk

61

Marina Gdańsk

62

Przystań przy ul. Żabi Kruk dla jednostek pływających

63

Przystań żeglarska przy ul. Sienna Grobla II

64

Polski Klub Morski w Gdańsku

65

Pomosty cumownicze w Drewnicy

66

Przystań w Żuławkach

67

Pomost cumowniczy w Rybinie

68

Przystań żeglarska w Rybinie

69

Przystań żeglarska w Osłonce

70

Przystań hauseboatów w Rybinie

71

Marina Baltica w Sztutowie

72

Przystań Żeglarska Sztutowo

73a

Nabrzeże jachtowe przy Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu

73

Ognisko Sportów Wodnych Fala

74

Harcerski Ośrodek Wodny Bryza

75

Jachtklub Elbląg

76

Przystań Jachtowa w Białej Górze

77

Kąpielisko Miejskie z funkcją przystani w Malborku

78

Przystań żeglarska Zamek w Malborku

79a

Przystań żeglarska Park Północny w Malborku

79

Przystań w Kamienicy Elbląskiej

80

Przystań w Nadbrzeżu

81

Port i Przystań w Suchaczu

82

Przystań w Kadynach

83

Port w Tolkmicku

84

Port we Fromborku

85

Port w Piaskach

86

Port jachtowy w Krynicy Morskiej

87

Port rybacki w Krynicy Morskiej

88

Port Morski w Kątach Rybackich

89

Przystań jachtowa w Kątach Rybackich

90

Przystań Jachtowa Neptun w Kątach Rybackich

91

Port w Nowej Pasłęce

92

Przystań żeglarska Dom Rybaka w Nowej Pasłęce

93

Przystań żeglarska w Starej Pasłęce

94

Przystań żeglarska w Braniewie

95

Objaśnienie symboli

96

Węzły wodne Pętli Żuławskiej

97

Gdański tramwaj wodny

98

Legenda

99

Menu