Znaki żeglugowe

 

   A. Znaki zakazu

1. przejścia
2. wyprzedzania statków
3. wzajemnego wyprzedzania się pociągów holowniczych, zestawów pchanych i zespołów sprzężonych
4. mijania i wyprzedzania się wszystkich statków
5. postoju (zakaz kotwiczenia lub cumowania) po tej stronie szlaku żeglownego,
po której stoi znak
6. kotwiczenia lub wleczenia kotwic, łańcuchów lub lin po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak
7. cumowania po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak
8. zawracania
9. wytwarzania wysokiej fali lub zjawiska przyssawania
10. przejazdu poza skrajnię oznaczoną tablicami albo zielonymi światłami
11. przejścia poza skrajnią określoną tablicami
12. przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścia
13. pływania statków o napędzie mechanicznym
14. pływania statków sportowych
15. pływania na nartach wodnych
16. pływania statkami żaglowymi
17. pływania łodziami wiosłowymi
18. pływania na desce z żaglem
19. koniec strefy rozwijania dużych prędkości dla małych statków sportowych lub rekreacyjnych
20. wodowania i wciągania statków na brzeg
21. ruchu skuterów wodnych


B. Znaki nakazu

22. ruchu w kierunku wskazanym przez strzałkę
23. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku
24. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku
25. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku
26. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku
27. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
28. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
29. zatrzymania się w warunkach określonych przepisami
30. nieprzekraczania podanej prędkości (w km/h)
31. nadania sygnału dźwiękowego
32. zachowania szczególnej ostrożności
33. zachowania szczególnej ostrożności przy wypływaniu na główną drogę wodną
34. zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej
35. zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną, gdy
z bocznej drogi wychodzą statki
36. prowadzenia nasłuchu
37. prowadzenia nasłuchu na wskazanym kanale

 

C. Znaki ograniczenia

38. głębokości szlaku żeglownego (w metrach)
39. prześwitu nad zwierciadłem wody (w metrach)
40. szerokości przejazdu lub szlaku żeglownego
41. inne ograniczenia ruchu żeglugowego
42. granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu
(w metrach)

 

D. Znaki zezwoleń i zaleceń

43. przejścia w obydwu kierunkach
44. przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku
zabronione)
45. trzymania się we wskazanym obszarze
46.przejścia w kierunku określonym strzałką

E. Znaki informacyjne

47. zezwolenie przejścia
48. linia napowietrzna nad drogą wodną (wysokość linii nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
49. jaz w bliskiej odległości
50. prom na uwięzi
51. prom przemieszczający się swobodnie
52. zezwolenie na postój
53. zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach podana jest na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
54. zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
55. zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku
56. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania nie załadowanych materiałów niebezpiecznych
57. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
58. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwanniebieskie światła lub dwa niebieskie stożki
59. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
60. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które nie są zobowiązane pokazywać znaków
61. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
62. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki
63. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
64. miejsce postoju dla wszystkich statków, które nie są zobowiązane pokazywać znaków
65. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub stożek
66. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub stożki
67. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub stożki
68. zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
69. zezwolenie na cumowanie do brzegu
70. miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów
71. miejsce do zawracania
72. miejsce skrzyżowania głównej drogi wodnej z boczną
73. miejsce połączenia głównej drogi wodnej z boczną
74. miejsce skrzyżowania bocznej drogi wodnej z główną
75. miejsce połączenia bocznej drogi wodnej z główną
76. koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu
77. jedno lub dwa białe światła stałe przed przeszkodą– należy się zatrzymać jeżeli wymagają tego przepisy
78. jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą – przejście dozwolone
79. miejsce poboru wody pitnej
80. telefon
81. zezwolenie na ruch statków o napędzie mechanicznym
82. zezwolenie na pływanie statkami sportowymi
83. zezwolenie na pływanie na nartach wodnych
84. zezwolenie na pływanie statkami żaglowymi
85. zezwolenie na pływanie łodziami wiosłowymi
86. zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
87. zezwolenie na ruch z dużą prędkością małych statków sportowych lub rekreacyjnych
88. zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
89. wskazanie kanału radiotelegaficznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne
90. zezwolenie na ruch skuterów wodnych


Znaki wyznaczające granicę szlaku żeglownego na wodach morskich

1. Lewa strona szlaku żeglownego
2. Prawa strona szlaku żeglownego
3. Główny tor w prawo
4. Główny tor w lewo
5. Znaki odosobnionego niebezpieczeństwa
6. Znak bezpiecznej wody
7. Znaki specjalne
8. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – lewa strona
9. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – prawa strona
10. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – najlepszy punkt przejścia
11. Prześwit pod konstrukcją mostu dla średniego stanu wody
12. Ograniczona wysokość prześwitu, głębokość, szerokość przejścia

Znaki wyznaczające granicę szlaku żeglownego na wodach śródlądowych

1. Lewa strona szlaku żeglownego
2. Rozgałęzienie szlaku żeglownego
3. Prawa strona szlaku żeglownego
4. Miejsce niebezpieczne przy lewym brzegu szlaku żeglownego
5. Miejsce niebezpieczne na środku szlaku żeglownego
6. Miejsce niebezpieczne przy prawym brzegu szlaku żeglownego
7. Znak odosobnionego bezpieczeństwa
8. Znak bezpiecznej wody
9. Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż lewego brzegu
10. Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu
11. Przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu
12. Przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu
13. Znak ustawiony z lewej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej
14. Znak ustawiony z prawej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej
15. Flaga „A” Uwaga! Nurek pod wodą.
UWAGA!
Śródlądzie (płynąc z prądem rzeki)
Kolor czerwony – prawa strona szlaku żeglugowego
Kolor zielony – lewa strona szlaku żeglugowego
Morze
Kolor czerwony – lewa strona toru wodnego
Kolor zielony – prawa strona toru wodnego

WSTEP

1

Część I. Odkrywamy Pętlę Żuławską

2

Pętlowe opowieści – czyli karta z historii

3

Harmonia – klucz do odczytania żuławskich krajobrazów

4

Architektura – kraina domów podcieniowych i zabytków hydrotechniki

5

Część II. Trasy żeglugowe Pętli Żuławskiej - pływamy i zwiedzamy

6

Wisła

7

Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Motława Gdańska

12

Szkarpawa

14

Wisła Królewiecka

16

Rzeka Elbląg i Kanał Jagielloński

18

Nogat

20

Wielka Święta – Tuga

24

Zalew Wiślany

26

Pasłęka i Kanał Pasłęki

29

Zalew Kaliningradzki

30

Część III. Żeglarskie abecadło - zanim wypłyniesz na Pętlę Żuławską

32

Proponowane trasy wycieczek - I. Wielka Pętla Żuławska

33

II. Mała Pętla Żuławska

34

III. Do stolicy Żuław Wiślanych

35

IV. Z Gdańska na Zalew Wiślany

36

V. Wisłą do Gdańska

37

VI. Wokół Zalewu Wiślanego

38

Informator

39

Porady kapitańskie

40

Znaki żeglugowe

41

Znaki żeglugowe

42

Część IV. Baza żeglarska Pętli Żuławskiej

43

Pomosty cumownicze w Tczewie

44

Przystań żeglarsko – pasażerska w Tczewie

45

Port w Świbnie

46

Przystań rybacka w Mikoszewie

47

Przystań w Błotniku

48

Przystań Tęcza w Wiślince

49

Stanica Wodna w Wiślince

50a

Jacht Klub Morski Neptun - Górki Zachodnie

50

Marina Delphia Yachts - Górki Zachodnie

51

Przystań Górki Zachodnie (YK Stoczni Gdańskiej)

52

Jacht Klub im. Conrada

53

Akademicki Klub Morski - Górki Zachodnie

54

AZS Cosa - Górki Zachodnie

55

Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

56

Przystań Jachtowa Gdański Klub Morski LOK

57

Przystań żeglarska przy ul. „Tamka”

58

Przystań jachtowa Stewa

59

Przystań Yacht Klub Północny

60

Przystań WOPR Gdańsk

61

Marina Gdańsk

62

Przystań przy ul. Żabi Kruk dla jednostek pływających

63

Przystań żeglarska przy ul. Sienna Grobla II

64

Polski Klub Morski w Gdańsku

65

Pomosty cumownicze w Drewnicy

66

Przystań w Żuławkach

67

Pomost cumowniczy w Rybinie

68

Przystań żeglarska w Rybinie

69

Przystań żeglarska w Osłonce

70

Przystań hauseboatów w Rybinie

71

Marina Baltica w Sztutowie

72

Przystań Żeglarska Sztutowo

73a

Nabrzeże jachtowe przy Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu

73

Ognisko Sportów Wodnych Fala

74

Harcerski Ośrodek Wodny Bryza

75

Jachtklub Elbląg

76

Przystań Jachtowa w Białej Górze

77

Kąpielisko Miejskie z funkcją przystani w Malborku

78

Przystań żeglarska Zamek w Malborku

79a

Przystań żeglarska Park Północny w Malborku

79

Przystań w Kamienicy Elbląskiej

80

Przystań w Nadbrzeżu

81

Port i Przystań w Suchaczu

82

Przystań w Kadynach

83

Port w Tolkmicku

84

Port we Fromborku

85

Port w Piaskach

86

Port jachtowy w Krynicy Morskiej

87

Port rybacki w Krynicy Morskiej

88

Port Morski w Kątach Rybackich

89

Przystań jachtowa w Kątach Rybackich

90

Przystań Jachtowa Neptun w Kątach Rybackich

91

Port w Nowej Pasłęce

92

Przystań żeglarska Dom Rybaka w Nowej Pasłęce

93

Przystań żeglarska w Starej Pasłęce

94

Przystań żeglarska w Braniewie

95

Objaśnienie symboli

96

Węzły wodne Pętli Żuławskiej

97

Gdański tramwaj wodny

98

Legenda

99

Menu